Шановний(і) Акціонер(и)!

 

Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лисичанський склозавод «Пролетарій», призначені на 25 квітня 2017 року, не відбулися через відсутність кворуму.

Так, відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кількість голосуючих акцій в ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» відповідно до Переліку акціонерів товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», що було складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 19.04.2017 року, складає 260 007 акцій, 50 % від цієї кількості складає 130 004 голоси.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

Реєстраційну комісію було призначено відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» (протокол № 20 (2017) від 28.02.2017 року).

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» № 1 від 25.04.2017 року Реєстраційною комісією було встановлено, що на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», що призначені на 25 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв., не прибув жодний акціонер Товариства

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи той факт, що Реєстраційною комісією не було зареєстровано жодного акціонера ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, передбачений чинним законодавством кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» відсутній, проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства не уявляється можливим.

Таким чином, річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Лисичанський склозавод «Пролетарій», призначені на 25 квітня 2017 року, вважаються такими, що не відбулися.

 

 

 

В.о. Голови Правління                                                                              Ю.М. Барановський

 

 

Вверх