ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ» (ЄДРПОУ 31380846),

що призначені на 25 квітня 2017 року

 

з питання проекту порядку денного № 1

1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» у наступному складі:

- Бєлуха Максим Борисович;

- Сокорєва Тетяна Василівна;

- Юшина Наталія Яківна.

2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», скликаних на 25.04.2017 року.

з питання проекту порядку денного № 2

1. Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

з питання проекту порядку денного № 3

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

з питання проекту порядку денного № 4

1. Затвердити наступний порядок покриття збитків за підсумками 2016 року:

- зменшення власного капіталу.

з питання проекту порядку денного № 5

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

з питання проекту порядку денного № 6

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

з питання порядку денного № 7

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

з питання проекту порядку денного № 8

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, припинити дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради.

з питання проекту порядку денного № 10

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Полежаєву Галину Леонідівну підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити виконуючому обов’язки голови правління Барановському Юрію Михайловичу підписати та подати до державного реєстратора Лисичанської міської ради усі необхідні документи для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3. У разі дострокового припинення договору оренди державного майна № 001036/09 від 17.08.2001 року, укладеному з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Луганській області, та як наслідок вимушеної зміни юридичної адреси Товариства, надати згоду на внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

4. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, в частині зазначення за текстом Статуту нової юридичної адреси Товариства.

5. Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Полежаєву Галину Леонідівну підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити виконуючому обов’язки голови правління Барановському Юрію Михайловичу підписати та подати до державного реєстратора Лисичанської міської ради усі необхідні документи для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, в частині зазначення за текстом Статуту нової юридичної адреси Товариства.

з питання проекту порядку денного № 11

1. Затвердити нову редакцію положення Товариства про Правління.

 

 

 

Голова Наглядової ради                                                                          Г.Л. Полежаєва

 

 

Вверх