ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

 

Повне найменування Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ»

Місцезнаходження Товариства:

93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1.

 

Шановний(і) Акціонер(и)!

 

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 6 (2013) від 24.01.2013 року) призначено позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», які відбудуться 25 лютого 2013 року об 11.00 годині в будівлі заводоуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 25 лютого 2013 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх.

 

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про заходи щодо відновлення платоспроможності Товариства. 

3. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», зміни та пропозиції щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не вносяться. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 19 лютого 2013 року. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 1-й поверх, юридичний відділ у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, окрім середи) з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у строк до 22 лютого 2013 року включно, а в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення.

Надання документів для ознайомлення здійснюється за умови пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують особу акціонера, а для його представника також документів, що підтверджують повноваження представника на ознайомлення з документами.

Відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами позачергових Загальних зборів акціонерів – начальних юридичного відділу Бєлуха Максим Борисович. Телефони для довідок: (6451) 9-45-09, 9-42-75.

 

 

Голова Наглядової ради                                                                                       Г.Л. Полежаєва

 

 

Вверх