ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів

     Повне найменування Товариства:

     ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ»

     Місцезнаходження Товариства:

     3112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1.

Шановний(і) Акціонер(и)!

     Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради Товариства № 40 (2012) від 31.07.2012 року було прийнято рішення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», що відбудуться 21 серпня 2012 року о 14.00 годині в будівлі заводоуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх, приміщення актового залу. Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 21 серпня 2012 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх.

     Порядок денний доповнений питаннями №№ 7 та 8 наступного змісту:

          7. Про припинення повноважень та звільнення Голови Правління ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».

          8. Про вирішення питань, в тому числі процедурних, щодо призначення (звільнення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та/або призначення (звільнення) нового Голови Правління ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».

     Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 15 серпня 2012 року.

     Під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 1-й поверх, юридичний відділ у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, окрім середи) з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у строк до 20 серпня 2012 року включно, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

     Надання документів для ознайомлення здійснюється за умови пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують особу акціонера, а для його представника також документів, що підтверджують повноваження представника на ознайомлення з документами.

     Відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів – начальних юридичного відділу Бєлуха Максим Борисович. Телефони для довідок: (6451) 9-45-09, 9-42-75.

 

 

Голова Наглядової ради                                                                                                                Г.Л. Полежаєва

 

 

Вверх