ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів акціонерів

 

Повне найменування Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ»

Місцезнаходження Товариства:

93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1.

Шановний(і) Акціонер(и)!

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства № 30 (2012) від 12.06.2012 року загальні збори акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» відбудуться 21 серпня 2012 року о 14.00 годині в будівлі заводоуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 21 серпня 2012 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради.

3. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

4. Затвердження положень Товариства про Правління та Ревізійну комісію.

5. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 15 серпня 2012 року.

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 1-й поверх, юридичний відділ у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, окрім середи) з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у строк до 20 серпня 2012 року включно, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Надання документів для ознайомлення здійснюється за умови пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують особу акціонера, а для його представника також документів, що підтверджують повноваження представника на ознайомлення з документами.

Відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів – начальних юридичного відділу Бєлуха Максим Борисович. Телефони для довідок: (6451) 9-45-09, 9-42-75.

 

 

Голова Наглядової ради                                                                                                                   Г.Л. Полежаєва

 

Вверх